BÜYÜKŞEHİRİN ONAYLADIĞI FLORYA PLANLARINA BAKIRKÖY BELEDİYESİ’NDEN İTİRAZ

Büyükşehir’in onayladığı Florya planlarına Bakırköy Belediyesi itiraz ediyor.
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu yaptığı yazılı açıklamayla, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2017 tarihinde onayladığı Florya uygulama imar planlarına itiraz edeceğini açıkladı. Kerimoğlu; “Deprem riskinin öncelikli olduğu ilçemizde kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi için meclisimiz karar almış, onay için İBB’ye göndermişti. Zeytinlik, Yenimahalle, Cevizlik, Sakızağacı, Zuhuratbaba, Kartaltepe, Osmaniye plan değişikliklerini beklerken ve henüz kabul edilmemişken yalnız Florya ve Şenlikköy Mahallesi için yapılan plan değişikliğini İBB’nin kabul etmiş olması hakkaniyet ve eşitlik kurallarına uymaz. Bu durum, Bakırköylüler’in taleplerini karşılamayacağı ortadadır. Belediye olarak bu gerçekleri göz önünde bulundurarak itiraz ediyoruz.” dedi. Kerimoğlu, belediye olarak konuyu dava açarak takip edeceklerini bildirdi
Osmaniye, Kartaltepe, Zuhuratbaba, Sakızağacı, Cevizlik, Yenimahalle ve Zeytinlik mahallelerinin plan değişiklikleri Bakırköy Belediyesi’nin Ocak 2017’de yapılan toplantısında tartışmalar sonucu kabul edilerek ve AKP meclis üyelerinin itirazına rağmen oy çokluğuyla kabul edilmiş ve İBB’ye gönderilmişti. Ancak Florya ve Şenlikköy plan değişiklikleri ise 2017 mayıs ayında Bakırköy Belediye Meclisi’nde yukarıda belirtilen 7 mahalleden ayrı olarak Florya ve Şenlikköy mahallesine ait plan değişiklikleri kabul edilerek onay için İBB’ye gönderilmişti.
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Florya ve Şenlikköy plan değişliği ile ilgili komisyon görüşü şöyle;

Komisyon Görüşü
Bakırköy İlçesi, 17.07.2006-28.11.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Florya Uygulama İmar Planı Notu değişikliği teklifi incelenmiş olup, Uygulama Hükümlerinin 1. maddesinde iptal edilen “Bina derinliği 20m²’yi geçemez.” ifadesinin meri plandaki şekli ile korunması ve bu ifadeden sonra “Ancak TAKS değerini kullanamayan parsellerde bina derinliği arka bahçe mesafesini aşmamak kaydıyla maksimum 40m² kadar yapılabilir” ifadesinin eklenmesi, Uygulama Hükümlerinin 4. maddesinde yapılan plan notu değişikliğinin kabulü, Genel hükümlerin 8. maddesinde yer alan plan notunun “Planlama alanının tamamındaki parsellerde birden fazla bodrum kat yapılabilir. Ancak eğimden dolayı açığa çıkan bodrum katlarda 2. bodrum kat 1. bodrum katla irtibatlandırmak ve bağımsız bölüm oluşturmamak kaydıyla iskân edilebilir. Diğer bodrum katlar ortak alan (sığınak, otopark, tesisat …) olarak kullanılacaktır.” Şekliyle düzenlenmesi, yine 8. maddenin iptal edilen son cümlesinin meri plandaki hükmü ile korunması, Genel Hükümlerin 28. maddesinde yapılan değişikliğin kabulü ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür
Meclisimizin onayına arz olunur.
 
Büyükşehir Belediyesi, Florya, Şenlikköy, Yeşilköy, Yeşilyurt gibi 2 katlı yerleşim birimlerinde yoğunluk verilmesine sıcak bakmadığı biliniyor,
Bakırköy Belediyesi’nde, Florya ve Şenlikköy ile ilgili plan hazırlıkları döneminde İsmail TAŞ ve Selim Malgaz’ın plan değişikliklerini önerge ile geçirmek istemelerine karşı itirazlar olduğu
biliniyor.
Bakırköy’den giden, 2. bodrum katlar açığa çıkarsa ayrı bir bağımsız bölüm olarak, yani ayrı bir bağımsız bölüm olarak iskan edilebilir, ayrı bir bağımsız bölüm olabilir.
Anakentin bunu, “eğimden dolayı açığa çıkan 2. Bodrum kat iskan edilebilir, bağımsız bölüm yapılamaz. Ancak 1. Bodrum kattaki daireye eklenebilir” şeklinde tadil ettiği biliniyor.