Büyükşehir Belediyesi’nden ‘’İstanbul İl Alanının Afetler Karşısındaki Sosyal Hasar Görebilirlik Analizi İçin Anket Çalışması İşi”
DİKKAT SİZİN DE KAPINIZ ÇALINABİLİR

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü
Sayı   : 62956595 – 934.02 –1218
Konu : İstanbul İl Alanının Afetler Karşısındaki Sosyal Hasar Görebilirlik Analizi İçin Anket Çalışması İşi
16.06./2017
İLGİLİ MAKAMA
Müdürlüğümüz, “İstanbul İl Alanının Afetler Karşısındaki Sosyal Hasar Görebilirlik Analizi için Anket Çalışması İşi”ni yürütmektedir.
Bu proje kapsamında İstanbul ilinde, afet risklerinin azalması için yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere sosyal doku araştırmalarının İstanbul İl Alanının Afetler Karşısındaki Sosyal Hasar Görebilirlik Analizi İçin Anket Çalışması İşi ‘’yapılıp toplumun sosyal hasar görebilirliğinin belirlenmesi ile bütünleşik afet risk yönetimi sürecine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu doğrultuda, iş kapsamında İstanbul genelinde tüm mahallelerde (964 adet) hane bazlı olarak anket çalışması yapılacaktır. Söz konusu çalışma Etik K2 Araştırma Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilecek olup, anketler TÜİK tarafından belirlenen 50.000 hanede yüz yüze görüşme tekniğiyle yapılacaktır. Anket çalışmaları Haziran ayı itibariyle başlamış olup ve yaklaşık 5 ay sürmesi planlanmaktadır.
Tüm saha çalışmaları ve görüşmelerde eğitimli anketörler ve süpervizörler görev alacaktır ve firma tarafından anketörlere yaka kartı ve görev belgesi verilecektir. Gerekli görüldüğü taktirde İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü personellerinden ve çalışmada kontrol mühendisi olarak görev yapmakta olan Emin Yahya Menteşe ve Sema Kara ile “0212 455 23 05-62-49” numaralı telefonlardan iletişime geçilip, kendilerinden bilgi alınabilir. Çalışmaların sağlıklı ve verimli yürütülebilmesi için gerekli yardım ve kolaylığın sağlanması hususunda gereğini önemle arz ve rica ederiz.

Mahmut BAŞ
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü