TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ PARASAL SINIR DÜZENLEMESİ VE İLAMSIZ İCRA TAKİPLERİ!

Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe giren 7063 sayılı Yasa’nın 11. Maddesi ile “7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Değeri" ibaresi "Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı olmak kaydıyla; değeri" şeklinde, "iki bin" ibareleri "dört bin" ve "üç bin" ibareleri "altı bin" şeklinde değiştirilmiştir.”
Bu düzenleme ile, ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin uyuşmazlıklarda, ilçe tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulardaki KDV dahil 2.400.-TL olan parasal sınır 4.000.-TL’ye, il tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulardaki KDV dahil 3.610.-TL olan parasal sınır ise 6.000.-TL’ye yükseltilmiştir.
Düzenleme sonucunda, mal veya hizmet bedeli KDV dahil 6.000.-TL’ye kadar olan uyuşmazlıklar, tüketici mahkemesine gidilmeksizin, il ya da ilçe tüketici hakem heyetlerinde çözümlenebilecektir.
Ancak, "Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı olmak kaydıyla; değeri" şeklindeki düzenleme ile, özellikle ilamsız icra takiplerine yapılan itirazlarda, hakem heyeti kararı olmaksızın, icra takipleri devam edecektir. Bu durum; telefon, elektrik, internet vb hizmetlerde, yüksek gelen faturalara yapılan itirazlar henüz sonuçlanmadan ya da itilaflı borçların varlığı devam ederken başlatılan ilamsız icra takiplerinin önünü açmıştır. Daha önceki uygulamada, tüketiciler tarafından ilamsız icra takiplerine karşı 7 gün içerisinde yapılan itirazlarda, 3.610.-TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda, hakem heyeti kararına gerek duyuluyordu. Yeni düzenleme ile bu durum ortadan kaldırılmıştır. Bu düzenleme ile tüketiciler, ilamsız icra takiplerine karşı güçsüz bırakılmıştır.
Yararlı olması dileğiyle. 20.12.2017

Levent KÜÇÜK
Genel Başkan TÜDER-Tüketiciler Derneği