Bu sonuç Kemalettin Doğan‘ın 5 yıl süren hukuk savaşının sonucudur.
ATAKÖY SAHİLİNDE BARUTHANE ARAZİSİ PARK OLUYOR

Resmi büyütmek için tıklayınız
Resmi büyütmek için tıklayınız

Ataköy 2. Kısım sakini Kemalettin Doğan’ın açtığı davayı kazandığını, Danıştay’ın son noktayı koyduğunu ve bu alana artık yapılaşmaya gidilemeyeceğini 2017 yılı Temmuz ayında duyurmuştuk. Çaresiz kalan TOKİ yıllardır Bakırköylülerin savunduğu noktaya geldi ve bu parseli park yapma kararı alındı. Karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Mart oturumunda oy çokluğu ile alındı.  
Ataköy sahilinde Baruthane binalarının bulunduğu Emlak Bankası tarafından TOKİ'ye devredilen, yaklaşık 60 dönümlük arazi, Ataköy 2. Kısım sakinlerinden Kemalettin Doğan’ın başlattığı hukuk savaşı sonucu  Danıştay son noktayı koymuş, bu arazide yapılaşmaya son vermişti. Nihayet TOKİ yıllardır savunduğumuz noktaya geldi ve burasını park yapacak. 2010 yılında ihaleye çıkarıldı. TOKİ'nin yıllık 6 milyon TL'den 49 yıllığına Çelebican AŞ'ye kiraladığı parselde 80 metre yükseklikte 7 bloktan oluşan Blumar projesi inşa edilecekti. Ancak ihale Danıştay tarafından 2017 yılında iptal etmesiyle bu arazi yapılaşmadan kurtulmuş oldu.

SOSYAL TESİS VE RESTORAN YAPILACAK
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 Mart oturumunda protokol imzaladı. Protokole göre TOKİ, 60 bin metrekarelik parselin kullanım hakkını 25 yıllığına İBB'ye devredecek. Park ve rekreasyon alanı olarak düzenlenecek sahildeki parsele restoran ve sosyal tesis yapılacak ve “TOKİ Park” olarak isimlendirilecek. Tarihi baruthane binaları da İBB tarafından restore edilecek. Parkın bakım ve idaresi de İBB'ye ait olacak. Protokol mecliste oybirliği ile kabul edildi.
TEMMUZ 2017 TARİHLİ GAZETEMİZDE YAYINLAMIŞTIK
Ataköy sahildeki Baruthane arazileri kurtuldu
DANIŞTAY İTİRAZI REDDETTİ
Danıştay, Ataköy sahilinde bulunan Baruthane harabelerinin TOKİ’nin yaptığı satış ihalesinin iptali yönündeki mahkeme kararına itirazı değerlendirerek TOKİ’nin itirazını reddetti. Danıştay mahkeme kararını onadı. Böylece TOKİ ihalesinin iptali kesinleşti.
Davayı Ataköy 2. Kısım sakinlerinden Kemalettin DOĞAN açmıştı. Satış iptal edildi ama aşağıdaki fotoğraflarda da görüldüğü gibi ağaçlar kesildi, tarihi eserler kaderine terk edildi.            
Ataköy sahilinde Baruthane harabelerinin bulunduğu 160 parsel Emlak Bankasının tasfiyesi ile birlikte TOKİ’ye devredilmişti. 59 bin 800 metrekare turizm ve rekreasyon alanı olan parsel, tarihi yapıların aslına uygun restorasyonu, anıt ağaçların korunması şartıyla 12 Temmuz 2010 yılında yıllığı 6 milyon liradan 49 yıllığına Çelebican A.Ş.’ye kiralandı. Şirket arsada bulunan anıt ağaç iznini 4 numaralı Tabiat Varlıkları Komisyonundan almıştı. Ancak inşaat başladıktan sonra 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu içindeki tarihi eserler nedeniyle çalışmaların durdurulmasını talep etmiş Bakırköy Belediyesi de inşaatı mühürlemişti.
Çelebican Şirketi başvurmuş, mahkeme yetkinin Tabiat Varlıkları Komisyonunda olduğuna karar vermişti.
Ataköy 2.Kısım’da ikamet eden Kemalettin Doğan 9.10.2013 tarihinde İdare Mahkemesine Ataköy sahilinde bulunan tarini Baruthane harabelerinin bulunduğu 59 dönüm araziyi TOKİ'nin ihaleye çıkarması üzerine yürütmenin durdurulması için dava açtı. Duruşmaya Çelebican İnşaat Otelcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. de müdahil olarak katıldı.
8. İdare Mahkemesi 29.02.2016 tarihinde oy çokluğu ile TOKİ'nin ihale işlemini iptal etti.  TOKİ Danıştaya itiraz etti. Danıştay 13. Dairesi ''karara düzeltme yolu kapalı olmak üzere'' son noktayı koydu ve TOKİ'nin itirazını reddetti.

Resmi büyütmek için tıklayınız
Resmi büyütmek için tıklayınız