Florya Atatürk Ormanını Koruma, Dayanışma ve Kültür Derneği (FLODER) Başkanı Taner DAYI ile BAKIRKÖY ‘Ü KONUŞTUK

Resmi büyütmek için tıklayınız
Resmi büyütmek için tıklayınız

Sayın Taner Dayı, Florya tren istasyonunun yerinin değişmemesi için verdiğiniz ve başarıya ulaştığının mücadele unutulmaz. Şu anda yeni bir göreviniz de var. CHP İstanbul il yönetimindesiniz. Başkan yardımcısınız ve 3 bölge STK’lardan sorumlusunuz. Neler söylemek istersiniz?
İstanbul CHP 3. bölge STK’lardan sorumlu il başkan yardımcısı kimliğimle ve 40 yıllık Bakırköylü, 10 yıllık Bakırköy FLODER Başkanı olarak bugün Sayın Özcan Atamer’i ve Ataköy Gazetesi’ni ziyaret ediyorum. Öncelikle Bakırköy’de Bakırköylülere dürüstlükten ve doğru habercilikten ödün vermeden 26 yıldan beri hizmet veren Ataköy Gazetesi’ni ve Özcan Atamer’i kutlar başarılar dilerim.
Eski Bakırköy’ü konuşurken İstanbul’un en eski semtini, kültürünü, sanatını, tarihini, yeşilliğini, denizini konuşurduk.
Bakırköy; Belgin Doruk, Gülriz Sururi, Münir Özkul, Muammer Karaca, Altan Erbulak, Suna Pekuysal, Cem Karaca, Kenan Pars, Ergün Köknar, Sırrı Gültekin, Tarık Akan ve ismini sayamadığım birçok sanatçı, futbolcu ve bilim insanı yetiştirmiş tarihi önemi ve dokusu olan, her İstanbullunun yaşamak istediği en önemli ilçelerden biridir. Bakırköy, bazılarımızın bir ömür boyu bazılarımızın da sonradan gelerek yaşamlarını sürdürdüğü, gururla ve övünçle ‘ben Bakırköylüyüm’ dediğimiz bir yerdir.
Yeni Bakırköy’de yeşilliklerimize yapılan kaçak binaları, AVM’leri, özel okulları, trafiğin düzensizliğini sadece seyredebildiğimiz denizi görüyoruz.
Yeni Bakırköy’de 18 büyük ölçekli AVM, 50 kadar özel okul, 11 tane büyük ölçekli özel hastane var. Bakırköy ne yazık ki bir rant uğruna kuzeyden güneye batıdan doğuya kadar kuşatılmıştır. Denizimizin önleri kaçak, imarı olmayan sonradan turizm alanına sokulan binalarla doldurulmuştur. Bakırköylülere ve İstanbul halkına ait tüm yeşil alanlar halktan çalınmıştır. Bir çok müteahhit zengin edilmiştir. Bunu hesabını Bakırköy’lü vatandaşımıza kim verecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın şehircilik şurasında konuşmasında İstanbul’a ve dolayısıyla Bakırköy’e ihanet edildiğini söylemiştir. Konuşmasında müteahhitlerin haksız kazanç ve yolsuzluk yaptıklarından da bahsetmiştir. Sayın Cumhurbaşkanım keşke bu yolsuzluklara ve bu ruhsatsız kaçak binalara daha önceden engel olabilseydi. STK’lar olarak ve Bakırköy halkı olarak son 15 yıl her türlü yolsuzluğa, hukuksuzluğa, hırsızlıklara karşı direndik. Mimarlar odası ve STK’lar olarak mahkemelere davalar açtık. Gücümüz elverdiğince bunlara karşı çıktık. Halkımızın desteğini yeteri kadar arkamızda görememenin üzüntüsünü de yaşıyorum. Ataköy ve Florya sahilleri ve yapılaşmalar gerçekten Bakırköy’e bir ihanettir. Bunların hesabını sorumlu olan herkes vermelidir. Bizler Bakırköy halkına bu sorunları daha hızlı ve doğru aktarabilmek gerekli önlemleri almak ve yeşil alanlara sahip çıkmak, tecavüzleri engellemek için 5 yıl önce Bakırköy’deki STK’ları, meslek odalarını ve platformları ziyaret ettik. Bakırköy mimarlar odası temsilciliğinde toplantılar yaparak Bakırköy kent savunmasını oluşturduk. Bakırköy kent savunmasının yürütme kurulu her hafta Çarşamba günü mimarlar odasında toplanır. Bakırköy’ün ve İstanbul’un diğer bölgelerinde çevre ile ilgili tüm gelişmeler eylemler ve etkinlikler bu toplantıda konuşulur.  STK, meslek odaları ve platformlar, siyasi parti temsilcilikleri birleşenler ve isterlerse Bakırköy Belediyesi ve meclis üyeleri de yürütmenin tespit ettiği bir tarihte yapılacak genişletilmiş toplantıya katılırlar. Bu genişletilmiş toplantıda yürütmenin hazırladığı eylem ve etkinlikler konuşulur ve karara bağlanır... Özcan Bey; sizin de bildiğiniz gibi Bakırköy rant bölgesi olması nedeniyle her kesimin gözü Bakırköy’de Bakırköy ün en önemli yeşil alanı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1 milyon metrekarelik alanı bulunan ve 1927 yılından beri hizmet veren hastane için çevre şehircilik bakanlığı bir imar planı hazırladı ve kamuoyuna sundu. 150 bin metre kare hizmet alanı bulunan hastanenin yeni plana göre kullanım alanı 1 milyon metrekareninde üzerine çıkacak bir şekilde yapılaşmayı uygun görüyordu. Bunun yapılması Bakırköy’ün en büyük yeşil alanının yok edilmesi ve trafik yoğunluğun artması demekti. Bakırköy Kent Savunması birleşenleri hastanede eylem yaparak ve Bakırköy meydanında 30.000 imza toplayarak milletvekillerinin de katıldığı bir basın açıklamasıyla Bakırköy halkının bu yapılaşmayı istemediğini anlattılar. Bir heyet kurularak milletvekilleri ve Bakırköy yürütmesi Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanıyla görüşerek imzaları da teslim ettiler. Bakandabu projeyi durdurduklarını ve 300.000 metrekareyi geçmeyecek yeni bir projeyi yaparak Bakırköy halkına sunacaklarını ifade etmiştir. Yeşilyurt sahilinde 31.000 metre kare olan ve denize sıfır kamu alanı mülkiyeti milli emlaka ait bu yerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılması gündeme gelmiş, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Bakırköy CHP İlçe Başkanımız, Belediye Başkanımız, muhtarlarımız ve Bakırköy Kent Savunması birleşenleri ve STK’lar bir araya gelerek basın açıklaması yapılmıştı. Bu projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edilmesi talebi vurgulanmıştır. CHP İstanbul Milletvekilimiz Sayın Akif Hamzaçebi bu konuyu meclise taşımış, Çevre ve Şehircilik Bakanıyla görüşülerek bu proje iptal edilmiştir. Bakırköy Florya Galatasaray tesislerinin bulunduğu 40.000 metre karelik arazi TOKİ tarafından imara açılacaktır. İmara açıldığında buradan Bakırköy Belediyesine 2 parsel brüt 3600 metre kare arsa kalacak. Bakırköy Belediye meclisine gelen teklifte bu arsanın satışının belediye tarafından yapılması için Bakırköy Belediye Başkanına ve encümen üyelerine yetki verilmesi talebi olmuştur. Mecliste yapılan toplantıda mecliste bir komisyon kurulmasını ve komisyonun çalışma sonucunun mecliste görüşülmesi kararı verilmiştir. Bu arsa Şenlikköy Mahallesi’nde ve Şenlikköylülerin hizmet alanı olarak kullanılmasına uygundur. Şenlikköy’de bir kütüphanemiz, kültür merkezimiz ve halkın oturacağı sosyal belediyecilik anlayışıyla ekonomik kullanacağı bir alan mevcut değildir. Talebim, bu yerin Şenlikköy halkının hizmetine sunulmasıdır.Bunun ile ilgilide Bakırköy belediye başkanlığımıza yazı yazarak talepte bulunacağız. Şenlikköy mahallemizde İBB belediye başkanlığına ait Şenlikköy Spor Tesisleri’nin bulunduğu alan için eski İBB başkanı sayın Kadir Topbaş bir yıl önce bu alanın yenilenmesi ve büyütülmesi için bir proje yapılmasını önermiş bu öneriyi de Bakırköy eski belediye başkanı veBakırköyspor Vakfı Başkanı Naci Ekşi’yle paylaşmış, Naci Ekşi başkanımız bize geldi ve FLODER yönetim kurumuzla toplantı yaptık. FLODER yönetimine projeyi anlattı ve Şenlikköyspor, Bakırköyspor Vakfı ve İBB Spor Vakfı’nın kullanacağı bir yer yapılacağını ve bizim FLODER’in dernek binası olarak kullandığı yer için de bir yer vereceğini söyledi. FLODER olarak kullandığımız eşyalarımızı geçici bir yere taşıyarak yerimizi İBB yetkililerine teslim ettik. İnşaat devam ederken İBB eski başkanı Kadir Topbaş görevinden ayrıldı. İnşaat bitti biz yerimizi alamadık Naci Ekşi Başkanımı aradım. O da benim yapacağım bir şey yok yeni gelen İBB başkanı maalesef yeri vermiyor dedi. FLODER olarak İBB Başkanlığına yazı yazarak durumu anlattık İBB spor bölümüne yazıyı göndermiş Spor bölümü benim böyle bir yetkim yok diyor. İBB yetkileri ile görüşerek çözüm arayacağız 18 yıldan beri FLODER’in kullanımında olan yerimizi vermezlerse eylem yapacağız. Belediyeler halka hizmet vermek amacıyla görev yaparlar. ‘Ben bu ilçeye ve mahalleye hizmet veririm diğerine hizmet vermem’ diyemezler. Sosyal belediyecilik anlayışında halka hizmet yanında şeffaf, katılımcı, hesap verilir olmalı. STK’ların ve halkın görüşleri alınmadan kamu yararı olmayan keyfi uygulamalar yapılmamalı. Yeşil alanlar içinde bulunan kafe ve benzerleri halkın ekonomik kullanılmasına göre dizayn edilmelidir. Sosyal belediyecilik anlayışında önce halka hizmet vardır. Kamuya ait arsa ve yeşil alanlar kamu yararı yoksa satılmamalıdır. Halka hizmet için kullanılmalıdır. Bakırköy’de STK’lardan edindiğim bilgileri daha geniş alanda kullanabilmek yanlışları ortaya koymak ve halka hizmet için CHP İstanbul STK’lardan sorumlu başkan yardımcısı oldum. Hem Bakırköy’üme hem de sorumlu olduğum 3. bölgede çalışmalarım sürdüreceğim. Tüm Bakırköy halkına sizin aracılığınızla sevgi ve saygılarımı sunarım.