İBB ve Bakırköy Meclis Üyemiz Av.Taner Kazanoğlu’nun Çiftçi Towers isimli proje hakkındaki soru önergesi.

Resmi büyütmek için tıklayınız

Konu: Beşiktaş Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Nispetiye Mahallesi Büyükdere Caddesi 30 ada 38 pafta 163 parselde bulunan Çiftçi Towers isimli proje hakkında, son dönemde İstanbul Zincirlikuyu’da Çiftçiler Holding’in arazisinde Türkerler İnşaat tarafından inşa edilen Çiftçi Towers adlı projede yasalar ve imar mevzuatları yok sayılarak inşaat yapılmasına göz yumulduğu iddiaları kamuoyunda geniş yer bulmaktadır.
Buna göre söz konusu yerde 16.08.2010 tarihinde 3259007 sayı ile İBB tarafından avam projesi yapılmış, 07.12.2010 tarihinde 4835 sayılı kurul kararı ile uygun görülmüş olup 03.05.2011 tarih 2702 sayılı uygulama projesi Beşiktaş Belediyesi tarafından onaylanmıştır.
Son zamanlarda imar affı çıkacağı söylentisi yaygınlaşmıştır. Bu nedenle ruhsatını almış projesi devam eden inşaatlar dahi bu söylenti nedeni ile kaçak inşaata yönelmişlerdir. Çiftçi Towers isimli inşaat dikey inşaatını tamamlamış fakat yatay inşaatını bilerek tamamlamamıştır. Fakat imar affı söylentisinin gündeme gelmesi nedeni ile hızlı bir biçimde yatayda kaçak yapılandırmasını hızlandırmıştır. Hormonlu bir büyüme ile neredeyse arazinin tamamını içine alacak biçimde yatay olarak büyümüştür.
Son iki ay içerisinde ekte sunduğum resimde de görüleceği üzere projeye aykırı, plan notlarına ve ruhsata aykırı biçimde imalatlar yapılmıştır.
Yukarıda özetlenen iddialar ışığında, aşağıdaki sorularımın tarafınızdan cevaplandırılarak kamuoyunun aydınlatılması büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede aşağıdaki sorularımın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ve talep ederim.
- Son iki ay içerisinde ekte sunduğum resimde görüldüğü gibi projesine, plan notlarına ve ruhsata aykırı şekilde imalatlar yapılmış mıdır?
- Plan notlarında avam projeler, İBB tarafından onaylandıktan sonra uygulama yapılacaktır ibaresi bulunduğundan dolayı bu yapı ile ilgili İBB tarafından herhangi bir tadilat projesi onaylanmış mıdır?
- Tadilat projesi onaylanması yönünde yüklenicinin veya arsa sahibinin tadilat projesi talebi var mıdır?
Yukarıda belirtmiş olduğumuz sorularımızın acil olarak cevaplandırılması ayrıca
- İlgili inşaatla ilgili herhangi bir kaçak yapılaşma varsa bu soru önergemin göz önüne alınarak 5216 sayılı kanunun imar hareketlerini denetleme yetkisine istinaden 3194 sayılı imar kanunu, 2960 sayılı Boğaziçi kanunu gözetilerek acele olarak denetlenmesinin sağlanmasını,
- Denetleme sonucunda kaçak yapılaşmanın tespit edilmesi halinde encümen para cezası ve yıkım cezasının sağlanmasını talep ederim
Taner Kazanoğlu