Bakırköy Çocuk Masası'ndan Hak ve Beden Hareketi Projesi:
ÇOCUK BEDENDEN SAĞLAM BEDENE

Resmi büyütmek için tıklayınız

Çocukları her türlü ihmal ve istismara karşı korumak ve onların temel haklarından tam olarak faydalanabilmelerine destek vermek amacıyla kurulan Bakırköy Çocuk Masası, 'Hak ve Beden Hareketi Projesi' ile çocuklara hak ve hareket temelli bedensel eğitim, iletişim ve gelişim eğitimleri verecek...
“Çocuk Bedenden Sağlam Bedene” sloganıyla hayata geçirilen Hak ve Beden Hareketi Projesi ile çocukların beslenmeden korunmaya kadar, ritmik, sportif hareket, yoga, oyun ve benzeri kafa vücut koordinasyonlarını geliştiren eğitimler eşliğinde vücut ve bedensel hak bilinci içinde bedensel gelişimlerine destek olunması amaçlanıyor.
Çocuk Hakları Zirvesi ve Kalkınma Derneği (ÇHZD) girişimi ile hazırlanan ve Bakırköy Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü, Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve Fakülte Akademik  Kadrosu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve uzmanları, Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi Müdürlüğü ve Uzmanları, Bakırköy Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Uzmanları işbirliğiyle yürütülen proje ile çocuklara, onlara zarar verecek her tür istismar ve etmenlerden korunma bilinci kazanmaları, hak bilinci ve bedenlerini iyi tanıyarak geliştirip verimli kullanmalarına destek verecek bir seri eğitim verilecek.
Eğitimler, Bakırköy Çocuk Masası’nın alanında uzman danışmanları ve üye sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde gerçekleştirilecek.
Hak ve Beden Hareketi eğitimlerinde hedeflenen bazı temel amaçlar şöyle:
Bedenlerine zarar verebilecek her türlü tutum ve davranışı önleme: Çocuğun kendi bedenini tanıması, mahrem bölge farkındalığı ve bedenine iyi gelecek ve gelmeyecek olan etmenler (istismar, dokunma, düşme, çarpma, vurma vb.) için bilinçlenmesi.
Sağlık muayenesini kolaylaştırma: Çocuğun kendi beden sağlığının sorumluluğunu alması, sağlık muayenesinde bedeninde yaşadığı semptomları doğru aktarabilmesini desteklemek.
Özbakım ve sorumluluk eğitimi: Çocukların temel bakımlarını kendilerinin gerçekleştirmesi ve beden sağlıklarını koruyucu tedbirleri alabilmelerini sağlamak.
Madde kullanımı ve zararlı alışkanlıkları önleme: Çocuklarda sağlığa zarar verici davranışların bedendeki etkilerinin öğretilmesi ve zararlı alışkanlıkların yerine sağlıklı alışkanlıkların yerleştirilmesi.
Beden ve zihin dengesi eğitimi: Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur düsturuyla, çocuğun hayatı boyunca sürdürmesi gereken temel beden hareketlerin ve duruş, oturuş ve rahatlatıcı nefes tekniklerinin uygulanması.
Beslenme bozukluğunu engelleme: Sağlıklı beslenme oyunlarıyla bedenin ihtiyacı olan besinler öğretilirken, zararlı olan beslenme davranışlarından çocukların uzak durmasını sağlamak ve  aynı zamanda obeziteyi önlemek.
Stres yönetimi ve şiddet: Çocukların gerek akran gerekse çevrede gördüğü şiddete, davranışsal ve içsel olarak doğru ruhsal ve duygusal yaklaşımı gösterebilmesi için tecrübe kazandırmak. Hareket yoluyla( spor, dans, yoga) şiddet ve gerilimden uzak bir davranış ve yaşam tarzı geliştirmelerini sağlamak.
Engelli öğrencilerle iletişim: Engelli akranlarla uyum, kaynaşma, hak ve yaşama katılımlarında destek anlayışı geliştirme.
Hak bilinci ve hak temelli iletişim: Hak eğitimi, hakka erişim ve kendini ifade edebilme, katılımcı ve paylaşımcı demokratik yaşam eğitimi.