Meclis görüşmelerinin tamamını dilerseniz bizimle irtibata geçerek talep edebilirsiniz.

2017 MART AYI BELEDİYE MECLİSİ'NDE NELER GÖRÜŞÜLDÜ

06 Mart 2017 Pazartesi Meclis konuşmaları
08 Mart 2017 Çarşamba Meclis konuşmaları
10 Mart 2017 Cuma Meclis konuşmaları  
06 MART 2017 PAZARTESİ MECLİS KONUŞMALARI
Konuşmaların tamamını yandaki menüden dinleyebilirsiniz.
 

Ekseriyetin bulunduğu tespit edilerek birleşim, Meclis 1. Başkan Vekili Mahir Çelik tarafından açıldı. Süleyman Nadir Ataman ve Baki Gövtepe’nin izinli sayılmalarına oy birliğiyle karar verildi. Gündem okundu, oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesi neticesinde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü başlıklı Şenlik Mahallesi 285 ada 4 ve 5 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi hakkındaki evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin, Hukuk İşleri Müdürlüğü başlıklı Multi 25 Emlak ve Multi 35 Emlak Geliştirme Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş. Osmaniye Mahallesi 73/3 pafta, 1223 ada, 6 parsel protokol tasdiki hakkındaki evrakın Hukuk Komisyonu’na havalesinin, Hukuk İşleri Müdürlüğü Başlıklı Belediye Başkanına sulh olma ve protokol yapma hakkında alınan 9 9.12.2016 tarih ve 101 sayılı belediye meclis kararının iptali hakkındaki başkanlık teklifinin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü başlıklı Kartaltepe Mahallesi, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 136 sayılı adalara ait 1:1 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi hakkındaki evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü başlıklı 250 ada 8 parsel hakkındaki evrakın Hukuk Komisyonu’na havalesinin oy birliğiyle kabulüne karar verilerek birleşim Meclis 1. Başkan Vekili Mahir Çelik tarafından kapatıldı.

08 MART 2017 ÇARŞAMBA MECLİS KONUŞMALARI
Konuşmaların tamamını yandaki menüden dinleyebilirsiniz.
 

Ekseriyetin bulunduğu tespit edilerek birleşim, Meclis 1. Başkan Vekili Mahir Çelik tarafından açıldı. Ali Rıza Akyüz, Muzaffer Şahin, Şükrü Aydın ve Hasan Çalış’ın izinli sayılmalarına oy birliğiyle karar verildi. Geçen birleşime ait zabıt özeti okundu, oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesi neticesinde; Mali Hizmetler Müdürlüğü başlıklı 2017 yılı ücret tarifesinde belirtilen pazar yeri tahsis belgesi ibaresi, Pazar yeri tahsis belgesi basılı evrak gideri olarak değiştirilmesi hakkındaki başkanlık teklifinin 5 çekimser oya karşın oy çokluğuyla kabulüne, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü başlıklı 17.07.2006, 28.11.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Florya uygulama imar planı tadilatı plan notu değişikliği teklifi hakkındaki evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oy birliğiyle karar verilerek birleşim Meclis 1. Başkan Vekili Mahir Çelik tarafından kapatıldı.

10 MART 2017 CUMA MECLİS KONUŞMALARI
Konuşmaların tamamını yandaki menüden dinleyebilirsiniz.
 

Ekseriyetin bulunduğu tespit edilerek birleşim, Meclis 1. Başkan Vekili Mahir Çelik tarafından açıldı. Ayşe Tansel Gülmezoğlu, Yahya Göktaş ve Işıl İlgin Oktay’ın izinli sayılmalarına oy birliğiyle karar verildi. Geçen birleşime ait zabıt özeti okundu, oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesi neticesinde; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü başlıklı Balıkesir ile Erdek Belediye Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 34 GB 297 plakalı aracın bedelsiz devri hakkındaki başkanlık teklifinin, 13.05.2016 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu güneyine ilişkin revizyon imar planı değişikliğine itiraz hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, 901 ada 11 parsele ait 13.05.2016 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu güneyine ilişkin revizyon imar planı değişikliğine itiraz hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun ve Reyhan Sokak isminin Göksel Arsoy Sokak olarak değiştirilmesi hakkındaki Harita Komisyon raporunun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi. 250 ada 8 parsel hakkındaki Hukuk Komisyon raporunun ise oy birliğiyle kabulüne karar verilerek birleşim Meclis 1. Başkan Vekili Mahir Çelik tarafından kapatıldı.

Pencereyi Kapatmak için Tıklayınız...