Meclis görüşmelerinin tamamını dilerseniz bizimle irtibata geçerek talep edebilirsiniz.

2017 NİSAN AYI BELEDİYE MECLİSİ'NDE NELER GÖRÜŞÜLDÜ

03 Nisan 2017 Pazartesi Meclis konuşmaları
05 Nisan 2017 Çarşamba Meclis konuşmaları
07 Nisan 2017 Cuma Meclis konuşmaları  
03 NİSAN 2017 PAZARTESİ MECLİS KONUŞMALARI
Konuşmaların tamamını yandaki menüden dinleyebilirsiniz.
 

Ekseriyetin bulunduğu tespit edilerek birleşim, Meclis 1. Başkan Vekili Mahir Çelik tarafından açıldı. İsmail Taş, Muzaffer Şahin ve Emel Tığlı’nın izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. Gündem okundu, gündemin 2. maddesi ile 3. maddesinin yerlerinin değiştirilmesi oylandı, oy birliği ile kabul edildi. Meclis gündeminin değiştirilmiş hali oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesi neticesinde; Bakırköy Belediyesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili görüşmelerin 07.04.2017 tarihinde yapılması ve Mali Hizmetler Müdürlüğü başlıklı “Ödenek Aktarımı” hakkındaki evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilerek, birleşim Meclis 1. Başkan Vekili Mahir Çelik tarafından kapatıldı.

05 NİSAN 2017 ÇARŞAMBA MECLİS KONUŞMALARI
Konuşmaların tamamını yandaki menüden dinleyebilirsiniz.
 

Ekseriyetin bulunduğu tespit edilerek birleşim, Meclis 2. Başkan Vekili Selim Malgaz tarafından açıldı. Mahir Çelik, Yahya Göktaş, Kenan Şahin, Nurhan Çetinkaya, Süleyman Nadir Ataman ve Emel Tığlı’nın izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. Geçen birleşime ait zabıt özeti okundu, oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesi neticesinde, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü başlıklı, 23.11.2016 tasdik tarihli, 389 ada 1 parsel ve kuzeyindeki tescil dışı alana ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatına ve 104 ada 18 parsele ait 13.05.2016 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu güneyine ilişkin revizyon imar planı değişikliğine itiraz hakkındaki evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi. Birleşim, Meclis 2. Başkan Vekili Selim Malgaz tarafından kapatıldı.

07 NİSAN 2017 CUMA MECLİS KONUŞMALARI
Konuşmaların tamamını yandaki menüden dinleyebilirsiniz.
 

Ekseriyetin bulunduğu tespit edilerek birleşim, Meclis 1. Başkan Vekili Mahir Çelik tarafından açıldı. Geçen birleşime ait zabıt özeti okundu oy birliğiyle kabul edildi. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 22. Maddesi gereği Denetim Komisyon Raporu okundu. Gündem maddelerinin görüşülmesi neticesinde, 5393 sayılı yasanın 33. Maddesi gereği encümen üyesi olarak 1 yıllık süre için aday isimleri belirlendi yapılan gizli seçimlerde kullanılan 31 adet oyun 26’şar adedinin Hasan Çalış, Ali Türkoğlu ve Baki Gövtepe, 5 adedinin İbrahim Keleş olduğu tespit edilerek encümen üyeliğine Hasan Çalış, Ali Türkoğlu ve Baki Gövtepe’nin seçilmelerine karar verildi. 5393 sayılı yasanın 24. Maddesi gereği 1 yıl süre ile iktisat komisyonlarına ilişkin açık oylamalar yapılarak İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan Bütçe, Eğitim ve Kültür, Ulaşım ve Trafik, Alt Yapı, Hukuk, Engelliler, AB ve Dış İlişkiler, Tarife, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Deprem ve Doğal Afet, Tüketiciyi Koruma, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Harita, Sanat ve Turizm Komisyonları için üye seçimleri gerçekleştirildi. Multi 25 Emlak ve Multi 35 Emlak Geliştirme Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş. Osmaniye Mahallesi, 73/3 pafta 1223 ada 6 parsel protokol tasdiki hakkındaki Hukuk Komisyon raporunun oy birliğiyle, Ödenek aktarımı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu’nun ve Bakırköy Belediyesi 2016 Faaliyet Raporu’nun 5 ret oya karşın oy çokluğuyla kabulüne karar verildi. Birleşim Meclis 1. Başkan Vekili Mahir Çelik tarafından kapatıldı.

Pencereyi Kapatmak için Tıklayınız...