Meclis görüşmelerinin tamamını dilerseniz bizimle irtibata geçerek talep edebilirsiniz.

2017 HAZİRAN AYI BELEDİYE MECLİSİ'NDE NELER GÖRÜŞÜLDÜ

05 Haziran 2017 Pazartesi Meclis konuşmaları
07 Haziran 2017 Çarşamba Meclis konuşmaları
09 Haziran 2017 Cuma Meclis konuşmaları  
05 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ MECLİS KONUŞMALARI
Konuşmaların tamamını yandaki menüden dinleyebilirsiniz.
 

Ekseriyetin bulunduğu tespit edilerek birleşim Meclis 1. Başkanvekili Mahir Çelik tarafından açıldı. Yahya Göktaş ve Selim Malgaz’ın izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. Gündem okundu, oy birliği ile kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyelerinden Nebahat Yıldırım, Emel Tığlı, Margarit Dikme ve Hatice Selli Dursun tarafından verilen “Şırnak – Şenoba’da yaşanan helikopter kazası sonucu şehit düşen ilk kadın Jandarma Komutanı Yrb. Songül Yakut adının uygun bir yere verilmesi” hakkındaki önergenin gündeme alınmasının oy birliği ile kabulüne karar verildi. Gündem maddelerinin görüşülmesi neticesinde; Mali Hizmetler Müdürlüğü başlıklı “Ödenek Aktarımı” hakkındaki dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesinin, Tiyatro Müdürlüğü başlıklı “Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi Fiyat Tarifesi” hakkındaki dosyanın Tarife Komisyonu’na havalesinin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü başlıklı “Sokak İsmi Değişikliği” hakkındaki dosyanın Harita Komisyonu’na havalesinin, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafından verilen “Şırnak – Şenoba’da yaşanan helikopter kazası sonucu şehit düşen ilk kadın Jandarma Komutanı Yrb. Songül Yakut adının uygun bir yere verilmesi” hakkındaki önergenin Harita Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne karar verilerek, birleşim Meclis 1. Başkanvekili Mahir Çelik tarafından kapatıldı.

07 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA MECLİS KONUŞMALARI
Konuşmaların tamamını yandaki menüden dinleyebilirsiniz.
 

Ekseriyetin bulunduğu tespit edilerek birleşim Meclis 1. Başkan Vekili Mahir Çelik tarafından açıldı. Ali Rıza Akyüz, Taner Kazanoğlu, Yahya Göktaş, Şükrü Aydın ve Sinan Emre Kızıltuğ’un izinli sayılmalarına oy Birliği ile karar verildi. Geçen birleşime ait zabıt özeti okundu oy birliği ile kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Ayşe Tansel Gülmezoğlu tarafından “İlk kadın Jandarma Komutanı Yrb. Songül Yakut adının uygun büyüklükte ve konumda bir parka verilmesi” ile ilgili verilen önergenin daha önce verilen önergeyle birleştirilmesine karar verildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu tarafından “Kartaltepe Mahallesi’nde bulunan Hadiqa isimli cafe”, “İncirli Caddesi üzerinde bulunan Beşir Göğüş Parkı”, “Osmaniye Mahallesinde Muhtarlık karşısında bulunan park - yeşil alan” ve “Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (BEKAD)” haklarında verilen yazılı soru önergeleri Başkanlık Makamına havale edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesi neticesinde; Özel Kalem Müdürlüğü başlıklı “Kardeş Şehir Belediyesi” hakkındaki Başkanlık Teklifinin oy birliği ile kabulüne karar verildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü başlıklı “2016 yılı Faaliyet Raporunda düzeltme yapılması” hakkındaki Başkanlık Teklifinin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü başlıklı “Memur Dolu Kadro değişikliği” hakkındaki Başkanlık Teklifinin, Temizlik İşleri Müdürlüğü başlıklı “Çevre Temizlik Hizmet Alımı İşi ihalesi” hakkındaki Başkanlık Teklifinin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü başlıklı “Zeytinlik Mahallesi 90 ada 29 parselde yapılması planlanan Tarık Akan Kültür ve Sanat Merkezi ile ilgili iş ve işlemler için 5393 sayılı Belediye Kanununun 15(h) 18(e) 18(j) ve ilgili diğer maddeleri uyarınca Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine Yetki Verilmesi” hakkındaki Başkanlık Teklifinin oy çokluğu ile ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü başlıklı “2017-2018 Eğitim Öğretim yılı içindeki 8 aylık dönem için Eğitim Yardımın belirlenmesi ile Eğitim Yardım Komisyonunda görev yapacak 4 Meclis Üyesinin belirlenmesi” hakkındaki Başkanlık Teklifinin Başkanlık Teklifi üzerine yapılan oylamada Eğitim Yardım Komisyonu’na Taşkın Toprak, Süleyman Nadir Ataman, Şükrü Aydın ve Ayşe Tansel Gülmezoğlu’nun 5 ret oya karşın oy çokluğu ile seçilmelerinin kabulüne; ayrıca ilkokul ve ortaokul öğrencilerine aylık 100,00-TL, lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrencilere aylık 125,00-TL eğitim yardımı verilmesinin 5 ret oya karşın oy çokluğu ile kabulüne karar verilerek birleşim Meclis 1. Başkanvekili Mahir Çelik tarafından kapatıldı.

09 HAZİRAN 2017 CUMA MECLİS KONUŞMALARI
Konuşmaların tamamını yandaki menüden dinleyebilirsiniz.
 

Ekseriyetin bulunduğu tespit edilerek birleşim Meclis 1. Başkanvekili Mahir Çelik tarafından açıldı. Şükrü Aydın, Baki Gövtepe ve Yahya Göktaş’ın izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Geçen birleşime ait zabıt özeti okundu, oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesi neticesinde; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü başlıklı “Bedelsiz araç devri” hakkındaki Başkanlık Teklifinin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü başlıklı “sokak ismi değişikliği” hakkındaki evrakın Harita Komisyonuna havalesinin ve Özel Kalem Müdürlüğü Başlıklı “Çorum İli Oğuzlar Belediyesi İle Kardeş Şehir İlişkisi Kurulması” hakkındaki Başkanlık Teklifinin oy birliği ile kabulüne karar verildi. “Ödenek Aktarımı” hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun ise 5 Ret oya karşın oy çokluğu ile kabulüne karar verilerek, birleşim Meclis 1. Başkanvekili Mahir Çelik tarafından kapatıldı.

Pencereyi Kapatmak için Tıklayınız...