Meclis görüşmelerinin tamamını dilerseniz bizimle irtibata geçerek talep edebilirsiniz.

2017 EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ'NDE NELER GÖRÜŞÜLDÜ

02 Ekim 2017 Salı Meclis konuşmaları
04 Ekim 2017 Çarşamba Meclis konuşmaları
06 Ekim 2017 Cuma Meclis konuşmaları  
19 Ekim Bütçe Görüşmeleri  
02 EKİM 2017 SALI MECLİS KONUŞMALARI
Konuşmaların tamamını yandaki menüden dinleyebilirsiniz.
 

2017 senesi Ekim ayı olan meclis toplantıları 2-4-6 Ekim 2017 tarihli günlerde, saat 15’te Sakızağacı Mahallesi Bakırköy Belediyesi Eğitim ve Toplantı salonunda yapılacaktır. Ekim ayı meclisinde bütçe görüşmelerinin yapılacağı göz önünde bulundurularak 5 bin 393 sayılı belediye kanununun yirminci maddesindeki yirmi günlük toplantı süresinde değişiklik yapılmasına gerekmemesi halinde ayrıca duyuru yapılacağı hususu bilgilerinize rica ederim.
Gündem maddeleri:

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğü başlıklı 2018 mali yılı performans programı tasarısı hakkındaki evrakın, plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum.
  2. Mali Hizmetler Müdürlüğü başlıklı 2018-20 bütçe tasarısı hakkındaki evrakın plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum.
  3. Bütçe ve performans programının 19 Ekim 2017 tarihinde görüşülmesini oylarınıza sunuyorum.
  4. İnsan kaynakları ve eğitim başlıklı kentsel dönüşüm ödülleri kurulması hakkındaki başkanlık teklifinizi oylarınıza sunuyorum.
  5. Bakırköy Belediyesi Meclis Başkanlığına ilgili tekliftir. Belediyeye ait olan kız misafirhanelerine misafir olan öğrencilere ve kreşlerimizde eğitim gören çocuklarımıza yapılacak olan yüzde yirmi ücretsiz eğitim görme teklifi var.

Maddeler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

04 EKİM 2017 ÇARŞAMBA MECLİS KONUŞMALARI
Konuşmaların tamamını yandaki menüden dinleyebilirsiniz.
 

Bakırköy Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi 4. Toplantı yılı
Mazeret dilekçeleri okundu ve oy birliğiyle kabul edildi. 2 Ekim tarihi zabıt özeti okundu. Okunan zabıt özeti oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 1 ve 2 no’lu evrakları grupları dahilinde okunması oy birliğiyle kabul edildi.
Sosyal yardım işleri başlıklı Bakırköy Belediyesi eğitim yardımı yönetmeliği başlıklı maddesi okul komisyonunun havalesi,
Sosyal yardım işleri müdürlüğü başlıklı Bakırköy Belediyesi sosyal yardım yönetmeliği taslağı hakkındaki evrak hukuk komisyonuna havalesi,  
oy birliğiyle kabul edildi.

06 EKİM 2017 CUMA MECLİS KONUŞMALARI
Konuşmaların tamamını yandaki menüden dinleyebilirsiniz.
 

Geçen bileşime ait zabıt özeti okundu. Okunan meclis gündemi oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem dışı yapılan konuşmalarda Ziya ÇIKIT yaptığı konuşmasında
İbrahim Keleş, Ataköy Gazetesine beyanat vermiş. “Bakırköy Belediyesi’nde Bakırköy’ün sorunlarını konuşalım.” diyor. Ali Rıza Akgül de bunun benim için söylendiğini düşünmüş. Türkiye önemli günler yaşamaya devam ediyor. Geçmişinde çok önemli şeyler yaşadı. Önemli gün ve tarihlerimiz çok fazla. Bundan iki gün evvel, 4 Ekim 1926’da da yürürlüğe giren medeni bir kanun var. Bu medeni kanun, kadına kişilik ve onur kazandırdı…
Ali Rıza AKYÜZ              
Ben genel siyasetten ziyade Bakırköy üzerine konuşacağım. AKP’li arkadaşlarımızın bir ricası var. Geçen temmuz ayında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesiyle ilgili bir konuşma yaptım. Oranın 1 milyon metre kare olduğunu, imara açıldığını, ama açılmaması gerektiğini 6428 sayılı yasaya atıfta bulunarak bir şehir hastanesi konseptinde ticari yerlerin olduğunu ve bunun asla yapılmaması gerektiğini ifade ettim…
Muzaffer ŞAHİN
Az önceki konuşmanızın bizlere yönelik olduğunu düşünüyorum. Dediğiniz hastaneleri biz de gidip dolaştık ve baş hekimle görüştük. Başhekim 780 tane hastası olduğunu ve burada bir deprem olduğu takdirde 500’ün altında ölü çıkmayacağını söylüyor.
Servet TORAMAN
Söylenenleri faydalı buluyorum. Yapılan şeylerde halkı da aramıza almamız gerekiyor. “Ben yaptım, oldu.” kültürüyle devam edersek Bakırköy ve İstanbul’a faydalı olamayız. Siyasi partilerin meclis üyesi olarak kendimizi sorunlardan soyutlayamayız.
Gündem maddelerinin görüşülmesi sonunda meclis 19/10/2017 günü toplanmak üzere kapatıldı.

19 EKİM BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ
Konuşmaların tamamını yandaki menüden dinleyebilirsiniz.
 

7. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısını 19 Ekim 2017 Perşembe Günü 4. Birleşimi
Mazeret dilekçeleri okundu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Geçen birleşime ait zabıt özeti okundu ve oy çokluğuyla kabul edildi.
Servet Toraman
Bugün muhtarlarımız için çok önemli bir gün. Muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyoruz.
Bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Meydandaki 5-6 büfenin cumartesi günü yıkımından dolayı insanlara söylenen bir şey var. İnsanlarda, büfeleri Büyük Şehir Belediyesi’nin yıktığına dair bir algı var. Ve gelip tepkilerini bize söylüyorlar. Burası Bakırköy Belediyesi’ne ait bir yerdir ve yıkımında Büyük Şehir Belediyesi’nin herhangi bir katkısı yoktur. Bu yanlış anlaşılmanın olmasını istemiyoruz. Yıkımı yapabiliriz. Biz kaçaklara ve uygunsuz işlere hiçbir zaman karşı değiliz. Bilhassa da Bakırköy’ün ve insanların çıkarlarının düşünüldüğü bir yerde biz her şeye varız. Bugüne kadar da yaptığımız siyasi eleştirileri de Bakırköy adına iyi bir şey olmuşsa biz onun her zaman yanında olduk. Fakat yapılanın yanlış yöntemlerle olduğunda da karşı çıkmak zorundayız. İnsanlara burada ümit veriyorsun ve ticaret hanesini çalıştırıyorsun. Ondan sonra da 24 saat içinde orayı boşatmasını söylüyorsun. Cuma günü tebligat yollayıp cumartesi gecesi yıkmak haksızlık. Bir haftalık bir müddet verilmeli veya uyarılmalıydı. Bu işin 24 saatte yapılmasında sosyal belediyecilik eve adaletle ilişkisi olamaz. Bakırköy’de ruhsatsız işletilen kafe ve büfeleri de kontrol etmeniz lazım.
Nebahat Yıldırım
Meclisten, kadınları sessizliğe gömecek bir yasa geçirildi. Toplumdan hiçbir talep yokken, hangi sivil toplum kuruluşu, hangi kasın kuruluşuyla görüşüldü? “İsteseniz de istemeseniz de” diyerek yasadan geçirdiler. Müftüler nikah kıyarsa ne olacak? İşsizlik mi çözülecek? Refah düzeyi mi artacak? Ekonomik sorunlar mı çözülecek? Trafik sorunları mı çözülecek? Artan kadın cinayetleri mi bitecek? Anlıyoruz ki mevcut hükümetin, cumhuriyetin kazanımları ve medeni hukukla sorunları var. Geriye sadece kadınların seçme ve seçilme özgürlüğü kaldı. Ona da sıra gelecek diye düşünüyoruz.
 2018 mali yılı performans program tasarısına dair plan ve bütçe komisyon raporu gruplara iletilmiştir. Okunmuş olması oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Komisyon raporu oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
2018-20 mali yılı bütçe tasarısına dair plan ve bütçe komisyon raporunun gruplarca okunmuş olması oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
İbrahim Keleş  
2018 tahmini bütçesiyle ilgili geçen yıla gitmek istiyorum. 2017 tahmini bütçesi yapılırken Barış Malkoç’un hazırladığı 2016 tarihli raporda taşınmaz satış gelirleri 2017 yılı için 150 milyon lira, 2018 yılı için 157 milyon 500 bin lira, 2019 yılı için de 160 milyon liraydı. Geçen sene biz bunu eleştirirken Başkanımız öyle bir şeyin olmadığını, sadece 150 milyon liralık bir satış olduğunu, diğer yıllarda öyle bir şey olmadığını yazmıştı. Fakat belgeler burada. Geçen yılki düzeltmeden başlayalım.  
Müdürlük bazında bir inceleme yaptık. Geçen yılki tahmini bütçeniz 383 milyon 889 bin liraydı. Geçen seneyle alakalı özel kalem müdürlüğü 5 milyon 113 binden 5 milyon 733 bine çıkmış. Yani %11,5’lik bir artış söz konusu. 2016 yılı kesin hesabında insan kaynaklarının bütçesi 1 milyon 259 bin lira. 2018 tahmini bütçesinde insan kaynaklara 22 milyon 132 bin lira para ayırılmış. Ulaşım hizmetleri 118 milyon 701 binden 27 milyon 186 bin liraya çıkmış. Bu sürekli eleştirdiğimiz bir durum. %45 civarında bir artış var. Teftiş kurulu %28 fakat bütçesi küçük olduğu için bunu çok eleştirmiyoruz. Kültür ve sosyal işleri ve tiyatro müdürlüğü ayrı ayrı müdürlükler. İkisinin toplamı da 45-46 milyon civarında. 46 milyon lira para harcıyoruz. Fakat kültürle alakalı Bakırköy’de neler yaptığımız ortada. Ve Kültür Sosyal İşleri 8,5 milyondan 11,5 milyona çıkartmışız. Emlak İstimlak Müdürlüğü benim özellikle dikkat ettiğim konulardan birisi. Bakırköy’de istimlak edilecek yerler varsa onun bütçesinin yüksek olmasını isterdim. Fakat görüyoruz ki geçen seneki gibi 1 milyon 53 binden 1 milyon 172 binde kaldı. Fen işleri müdürlüğünün bütçesinde 27 milyonluk bir rakam artırarak 106 milyondan 133 milyona çıkartmış. 102 milyonluk kısmını da gayrimenkul üretim gideri olarak yazmış. Şimdiye kadar ne üretildiyse o üretilecek herhalde. Bir de mali hizmetler var. 35 milyon olan 2016 kesin hesabındaki harcadığı para yetmemiş anladığımız kadarıyla. 2018 yılındaki bütçesini de 84 milyona çıkarmış. 2016 yılında da 122 milyon vergi topladı. Mali hizmetler vergi toplamayla mükellef olan bir müdürlük. Müdürlüğün neredeyse %80’ini bütçe olarak kullanıyor. İşletme Müdürlüğü %23 artmış. Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nde 34 bin liralık bir eksilme olmuş. Herhalde ruhsatlarda hiçbir sıkıntı yok. Sağlık işleri müdürlüğünü insan sağlığı önemli olduğu için eleştirmiyorduk. Fakat 2016 senesinde 4 milyon 374 bin lira harcamış. Bakıyoruz ki Sağlık İşleri 2018’de harcamayı düşündüğü para 16 milyon lira. Temizlik İşleri Müdürlüğü 45 milyondan 60 milyona çıkartmış. %30’luk bir artırım söz konusu. Zeytinburnu Belediyesi 108 milyon lirayı temizlik işleri bütçesi olarak ayırmış. Fakat bu temizlik işleri bütçesinin içerisinde işletme ve çevre koruma ve kontrol müdürlüğünün bütçesi de dahil. Onlarda 18 tane müdürlük var, bizde ise 23 tane müdürlük var. 220 bin kişiyle 23 tane müdürlüğümüz var, onların 600 bin kişiyle 18 müdürlüğü var. 3-4 müdürlüğün bütçesini tek müdürlük kullanıyor. Destek Hizmetlerinden bu yıl %61’lik bir azalma olmuş. Sosyal Yardım İşlere 3 milyon 500 bin harcanırken tiyatroya 45 milyon lira harcanıyor. Kendileri sosyal belediyeciliği esas aldıklarını söylüyorlar. Gelirlerle giderler arasında nasıl bir bağlantı var, bunu inceleyelim. Vergi gelirleriyle ilgili ne demişiz: 2017’de yapmış olduğumuz tahminde, 2018 yılında 125 milyon lira vergi elde edeceğiz. 2016 yılında 120 milyon lira elde etmişiz. Şimdi de 2018 yılında 219 milyon lira elde edeceğiz. Peki arkadaşlar, Musul Ve Kerkük’ün vergileri bize bağlandı da bizim mi haberimiz yok? Bu öngörüdeki ikiye katlanışın sebebi nedir? Mülkiyet üzerinden alınan vergilerde; 83 milyon tahsilat var, 2018’de de 130 milyon lira tahsil edilecek.
Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde tahmini bütçeye yazılan rakam 105 milyon lira. 2006 yılında gerçekleşen 13 milyon lira. Mal ve hizmet satış gelirleri 6 milyon 600 bin diye tahmin edilmiş 3 milyon lira çıkmış. Kit ve kamu bankaları geliri tahmini bütçesi 40 milyon lira. 2016 yılında 1144 lira. 40 milyon gelir beklerken 1144 lira. Kira gelirlerini 25 milyon lira beklerken 10,5 milyon geliyor. Bağış ve yardım gelirleri 0 lira. Diğer gelirlerde 140 milyon lira tahmin etmişiz fakat 2016’da gerçekleşen 80 milyon lira. Faiz gelirleri 660 bin lira, gerçekleşen 220 bin lira. Para cezalarında tahsilat 8 milyon 700 bin lira, fakat 2018 yılında gerçekleşen tahmini tutar 62 milyon lira. Diğer çeşitli gelirler 2016’da 16 milyon lira gerçekleşmiş. Fakat 2018’de beklenen 28 milyon lira. Bunula beraber 465 milyon liralık bir bütçe yapılmış.
Kişi başına yapan harcamalarda demografik yapısı bizimle aynı olan diğer belediyelerle kıyaslıyoruz. Güngören’in kişi başı maliyeti 711 lira. Güngören’de yaşayan herkes adına belediye 711 liralık para harcıyor. Bahçelievler’de 608 lira, Küçükçekmece 739 lira, Zeytinburnu bin 347 lira. Zeytinburnu’na nedenini sorduğumuzda ise: Süper Loto ile bir anlaşma yaptık, ilçemize 80 milyon liralık bir buz pisti yapacağız. Bunun 60 milyonunu Süper Loto karşılayacak, 20 milyonunu biz karşılayacağız. Zeytinburnu’na böyle bir tesisi bağışlayacağız dediler. Zeytinburnu’nda yapılan bu sermayeler öz sermeye ile finanse ediliyor. Yatırımlar nitelik anlamında yeterli değil. Zeytinburnu iki adet olimpik havuz yaptırdı ve Asos’tan bir otel alarak çocukları yazları tatile götürüyor. Bizim yaptığımız huzurevi şu anda boş. Zeytinburnu kapalı otopark yapmış. Bizim otoparka değin doğru düzgün yatırımımız yok. Kadın sığınma evlerine bir yatırım yok. Zeytinburnu belediyesi; amatör spor kulüplerini, yerel basını ve STK’ları görüş ayırdımı yapmaksızın destekliyor.
465 milyon lira 2018 bütçesi. 2017’de ise bütçeyi tutturacaksınız. Tutturmanızın sebebi 22 dönüm yer sattınız 209 milyon lira alacaksınız. 
Mustafa Harputlu
2018 CHP grubu ve belediye çalışanları olarak bütçe ile ilgili ne yapabiliriz diye konuşuyoruz. 2016 verileri ile 2018’i planlayamazsınız. Planlamaların tamamının gerçekleşmesi söz konusu değil. Siyasetle şirketi birbirinden ayırmak gerekir. Şirkette yüzde yüz tutmasını bekleriz. Burada planlananın tutmaması yönetimle alakalı değil, koşullarla alakalıdır.
Eksiklerimiz var ve bunları gidermek için de paraya ihtiyacımız var. Bizler nasıl ihtiyaçlarımız doğrultusunda kıyafetlerimizi yeniliyorsak şehirler de böyledir. Ve bizler imkanlarımız doğrultusunda bunları yapmaya çalışacağız. Bakırköy yaşlı bir nüfus ve sokaklar rahat yürümeye imkân tanımıyor.
İbrahim Bey’e teşekkür ederim. Eleştiri yapıldı ve bizim de buna kulak asmamız lazım. Bizim bütçemizde en yüksek harcama yetkisi Fen İşleri Müdürlüğüne ait. Önümüzdeki sürece ilişkin önemli atılımlar gerçekleştireceğiz şehir düzenlemelerine ilişkin. Diğer müdürlükteki artışların makul seviyede olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl mali işlerinin gayri menkul satışı öngörüsü 150 milyondu. Bu miktarın fazlalığı eleştirildi. Bunu biz de öngöremedik.
Kendi ideolojimizden yana doğru olan ne varsa biz onu yapmaya çalışıyoruz. Kültürel sanatsal etkinliklere çok önem veriyoruz ve gerekirse bütçemizin tamamını harcarız. Buradan bugün; Tiyatro Müdürlüğüne fazla ödenek ayrılmış, bunun birazını park bahçeye verelim dememiz lazımdı. Bütçe planlamasının en iyisini yine biz yaparız ve sunarız.
Işıl İlkin Oktay
Biz sosyal demokratız ve sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz diyorsunuz ve bu görüşmelerde bu vizyon doğrultusunda hareket ettiğinizi söylüyorsunuz. En iddialı olduklarını söyledikleri yerde çok zayıf kaldıklarını düşünüyorum. Sosyal belediyecilik anlayışı bu bütçede yok. Çevre koruma yaptırımlarına fazla para ayrılıyor fakat çok yetersiz kalınıyor. Bütçeyi ele alırken belediye sınırları içerisinde yaşayan insanların dikkate alınması gerekmiyor mu? Bütçeye şeklen uyulduğunu düşünüyorum. Tiyatroya ciddi miktarda bütçe ayrılırken kadın sığınma evleriyle alakalı bir çaba yok. Sosyal yardımlara ve sağlığa ayrılan para tiyatrodan çok az. Opera binasına azami çabalar harcandı fakat aktif bir şekilde kullanılmıyor.
Muzaffer Şahin
Az önceki konuşması için Işıl Hanım’a teşekkür ediyorum. Sağlık, kültür ve sanat gibi alanlardaki kalkınmada biz solcuların etkili rol oynayacağını söylüyor. Eleştiri değişim ve gelişimi sağlar. Bunu için de teşekkür ederim. Bizler, dünün hesabını vermekten kaçan ve yarın da neler yapmak istediklerini anlatmaktan korkan insanlar değiliz. Halkımızla birlikte yürümek isteyen insanlarız. Şunun da altına çizmek istiyorum: belediyeler devletin sarayından kopuk işler yapmıyorlar. Onların kontrolünde onların geliştirdiği yasalarla hizmet veriyor. Cunta yönetmiyorsunuz. Belediyeler üstündeki baskıyı kaldırın. Bizler halkımızla el birliğiyle hizmet vermek istiyoruz.
Sağlık ve eğitim kurumlarına yeterli destek verilmiyor. Aksine hizmetlerinin önü tıkanıyor. Eğitim ve sağlık kuruluşlarını artırmak isteriz fakat yasalar çerçevesinde yetkinliklerimiz sınırlı. Yetkinliklerimizin genişletilmesini istiyoruz.
Ziya Çıkıt
Deniz Baykal çok değerli bir siyasi aktör. Sırpların Müslümanlara yaptığı katliam sonrası cepheye giderek Sırplara karşı savaşan askerlere moral verdi. Çok yüce gönüllü bir insan. Bir yılbaşını da Mehmetçiğe moral ve motivasyon vermek için onlarla geçirdi. Ve yine 1 Mart teskeresi o meclisten geçmedi. Bu ülke bundan daha korkunç durumları görebilirdi. Toplumumuzda hayatını kaybeden bir insanın kıymeti anlaşılıyor. Kendi adıma ve sizin adınıza Deniz Baykal’a sağlık ve sıhhat diliyorum.
Seçimle gelen seçimle gitsin diyorum fakat öyle olmuyor. Belediyelerden istifa talepleri sürüyor. Kadir Topbaş İstanbul’u borçsuz teslim ettiğini söyledi. Büyük Şehir Belediyesi’nin 1 milyar 900 milyon borcu var. Ankara’da da parsel parsel tüm şehri satan bir belediye başkanı var. 941 milyon iç borç, 367 milyon ise kamu idarelerine borç var. Bunlar toplumun sırtına bindirilen borçlar.
2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi
1. Belediye birimleri için ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 465 milyon 832 bin lira ödenek konulmuştur.
2. Belediye bütçesinin gelirleri ekonomik sınırlandırma cetvelinde gösterildiği gibi milyon 832 bin lira ödenek konulmuştur.
3. 2018 mali yılı bütçesinde yer alan ödeneklere gelir bütçesindeki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
4. Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları c cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayanlara tahsil edilmemiştir.
5. G cetvelinde nicelik ve niteliği gösteren yatırım projeleri için üst yönetici birden çoğu kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
6. Memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve dışı gezilerindeki giderler T cetveli üzerinden ödenecektir.
7. Bütçe belirtilen cetvellerden oluşur.
8. Meclis tarafından kabul edilen bütçe ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usule ve esaslara dayanmak suretiyle değiştirilir.
9. Plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınması için uygun görülen işlere ilişkin olarak yasa ve yönetmelikler doğrultusunda borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.
10. Belediyenin proje karşılığında borçlanma yoluyla elde ettiği gelirlerin şartlı bağışlar ve kamu hizmetleri fiilen kullanılanlar ile belediye tarafından tahsis edilen gelirlerin, belirtilen yasalar çerçevesinde belediyenin bağlı olduğu bankalarda mevcut cari hesaplar ve belediyenin taşınır taşınmaz malları ve bunların kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olması.
11. Vergi, resim ve harcın tahsis süreleri 1219 saylı emlak kanununda istenilen zamanda, ilan ve reklam vergisi ise ocak ayında tahsil edilir. Harcamalar iki yılda dört eşit tahsille kabul edilir.
12. Bu kararname isimleri 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girer.
13. Bu kararname isimlerini üst yönetici yürütür. Bu meclis kararlarının ve cetvellerinin meclis tutanaklarına uyumlu olduğu görülür.

Gider, gelir bütçesi ve Maddeler oylamaya sunulmuş ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 
18-20 yılı plan ve bütçe komisyonu oylamaya sunulmuş ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Zabıt özeti okunmuştur.

 
 
Pencereyi Kapatmak için Tıklayınız...