Meclis görüşmelerinin tamamını dilerseniz bizimle irtibata geçerek talep edebilirsiniz.

2018 MART AYI BELEDİYE MECLİSİ'NDE NELER GÖRÜŞÜLDÜ

05 Mart 2018 Pazartesi Meclis konuşmaları
07 Mart 2018 Çarşamba Meclis konuşmaları
08 Mart 2018 Perşembe Meclis konuşmaları  
05 MART 2018 PAZARTESİ MECLİS KONUŞMALARI
Konuşmaların tamamını yandaki menüden dinleyebilirsiniz.
 

Bakırköy Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi 4. Toplantı yılı 2018 senesi Mart ayı olağan meclis toplantısının 5 Mart 2018 pazartesi gününe ait birleşimi açıldı. Mazeret dilekçeleri okundu. Oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Meclis gündemi oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin okunmuş olması oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
1. Mali Hizmetler Müdürlüğü başlıklı 2018 yılı ücret tarifesinde değişiklik yapılması hakkındaki evrakın tarife komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
2. Sağlık İşleri Müdürlüğü başlıklı belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Şevkat Huzurevi’nin bakım ücretlerinin yeniden belirlenmesi hakkındaki evrakın tarife komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
3. (CHP Grubu) Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Şenlikköy Mahallesi 292 ada 231 ve 232 parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili 5393 sayılı belediye kanununun 15H 18E 18C maddeleri ve 69. Madde ve diğer maddeleri uyarınca belediye başkanı ve belediye encümenine yetki verilmesiyle ilgili dosyanın müdürlüğüne iadesini talep edilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. 
4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü başlıklı Yeşilköy köy içi kentsel sit alanı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı teklifi hakkındaki evrakın imar ve bayındırlık komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
5. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü başlıklı ücret tarifesinin güncellenmesi hakkındaki evrakın tarife komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

07 MART 2018 ÇARŞAMBA MECLİS KONUŞMALARI
Konuşmaların tamamını yandaki menüden dinleyebilirsiniz.
 

Bakırköy Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi 4. Toplantı yılı 2018 senesi Mart ayı olağan meclis toplantısının 7 Mart 2018 çarşamba gününe ait birleşimi açıldı. Geçen birleşime ait zabıt özeti okundu ve oylamaya sunuldu. Meclis gündemi oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin okunmuş olması oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü başlıklı memur kadro iktifası ve doğru kadro değişikliği hakkındaki başkanlık teklifi oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.
2. Özel Kalem Müdürlüğü başlıklı Ardahan Çıldır’da yardım ayni ve nakdi yardım yapılabilmesi hakkındaki başlıklı ikinci madde oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

08 MART 2018 PERŞEMBE MECLİS KONUŞMALARI
Konuşmaların tamamını yandaki menüden dinleyebilirsiniz.
 

Bakırköy Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi 4. Toplantı yılı 2018 senesi Mart ayı olağan meclis toplantısının 8 Mart 2018 perşembe gününe ait birlesşimi açıldı. Geçen birleşime ait zabıt özeti okundu ve oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Meclis gündemi oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin okunmuş olması oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
1. Emlak ve istimlak müdürlüğü başlıklı mülkiyeti belediye başkanlığına ait Bakırköy ilçesi Şenlikköy Mahallesi 292 ada 231-232 parsel taşınmaz ile 5393 sayılı belediye kanununun 69. Maddesi uyarınca belediye başkanına, belediye meclis üyelerinden seçilecek 3 kişiyle ve belediye encümenine yetki verilmesi hakkındaki başkanlık teklifi oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.
2. Söz konusu başkanlık teklifi gereği CHP Grubu üyelerinden Ali Rıza Akyüz, Taner Kazanoğlu ve Süleyman Nadir Ataman’ın komisyona girmek için önerge vermiş olmaları oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.
3. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün ücret tarifesinin güncellenmesi hakkında tarife komisyonu oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.  
4. Atatürk Spor ve Yaşam Köyü içerisinde yer alan buz pateni salonu ücret tarifesi hakkındaki tarife komisyonu oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.  
5. Ödenek aktarımı hakkındaki plan ve bütçe komisyon raporu oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Pencereyi Kapatmak için Tıklayınız...